lopta_sixball

Všetko o Sixballe

SIXBALL je nový druh športu, ktorý vznikol na Slovensku. Jeho autorom je Mgr. Juraj Skrip, diplomovaný tréner zápasníkov, československý reprezentant v zápasení a súčasný riaditeľ ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine. Sixball vyvíjal a postupne zdokonaľoval 13 rokov.

Zdravie

Sixball je bezúrazový šport,
víťazí nad obezitou, agresivitou a poruchami pozornosti.
Je vynikajúcim spúšťačom endorfínov.

Pohyb

15 minút Sixballu je ako jedna hodina rýchlej chôdze.
Je to bezkontaktný šport bez obmedzení.

Zábava

Sixball vytvára priestor pre medzigeneračné stretnutia.
Je zdrojom dobrej nálady, pozitívnej
energie a relaxácie mysle.
Je to hravý šport.

Teambuilding

Sixball pomáha rozvíjať osobnú zodpovednosť,
toleranciu a akceptáciu v tímových
zážitkoch.
Buduje pocit spolupatričnosti
a pomáha budovať pocit rovnocennosti.

lopta_sixball

Priateľstvo

Sixball je spoločná zábava pre všetky generácie, ktorá vytvára priestor na budovanie spoločných zážitkov. Je to šport mimoriadne priaznivý pre integráciu hendikepovaných.
Title

Prostredníctvom tohto športu sa budeme učiť orientáciu, dynamiku a to, čo je pre činnosť každého človeka a jeho koncentráciu tak dôležité. Juraj Skrip je prvý slovenský športový Edison.

Mgr. Marcel Merčiak - Športový komentátor at

Na Slovensku potrebujeme impulzy pre šport. Sixball je hravý, inovatívny, kreatívny. Je to dynamické.

Igor Liba - Bývalý reprezentant Československa at Hockey Liba Academy

Rozbehli sme už kroky a sixball určite odprezentujeme aj v Európskom parlamente. Je to dobrý šport, chceme ho dostať do každej školy.

Mgr. Monika Smolková - Poslankyňa at Európsky parlament

Zábava pre všetky generácie

Title

Keby záležalo na mne, tak by som v každej škole dal zriadiť Sixballové ihrisko.

Anton Švajlen - Futbalový brankár, strieborný medajlista OH 1964 Tokyo at

Je to zaujímavá hra, dobrá ako súčasť kondičnej prípravy, ale človek pri nej musí používať aj hlavu.

Jiří Bicek - Hokejový svetobežník, držiteľ Stanleyho pohára at

Sixbal je vynikajúci spôsob na udržanie kondície a postavy.

Klaudia Kinská - Účastnička OH 1996 Atlanta, jedna z najlepších profesionálnych fitnesiek vo svete at
lopta_sixball

Naša misia

Neblahým trendom súčasnosti je menej pohybu detí a mládeže. Našou ambíciou bolo vymyslieť atraktívnu a dostupnú formu športovania, pomocou ktorej je možné dosiahnuť fyziologický úbytok tukových zásob bez psychického vypätia. Chceme vrátiť pohyb do škôl.
skrip_juraj

Súčasný riaditeľ ZŠ J. A. Komenského v Snine, pôvodne učiteľ telocviku, absolvent Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove. Bývalý Československý reprezentant v zapasení

Mgr. Juraj Skrip

Autor

dano

1969, Študoval vysokú školu Technickú v Košiciach na stavebnej fakulte, veľký propagátor pohybu a fanúšik športu.

Ing. Daniel Antolík

Vykonný riaditeľ

lopta_sixball

Vyčarí úsmev na tvári

Sixball je pohybová hra, ktorá podľa vedcov najlepšie reflektuje potrebu detí hýbať sa, so zámerom zabrániť narastaniu percenta obéznych detí v posledných rokoch. Hra je vhodná aj pre imobilné deti. Je kombináciou zdravého pohybu a prospešnej súťaživosti. Žiaci (ale aj dospelí) nachádzajú v hre obľúbenú zábavu, uvoľnenie, oslobodenie od povinností a všednosti každodenného života, prežívajú vzrušenie, radosť a pohybové uspokojenie. Usilujú sa neviazane prejaviť svoju silu. Činnosť hráča je uvedomená, speje k ovládaniu pravidiel hry na základe vlastných schopností a proti úsiliu súpera. Hra má pevné a presné pravidlá. Samotná hra teda nielen baví, ale zároveň prospieva zdraviu a zvyšuje sebavedomie. Poskytuje príležitosť na všestranný rozvoj a nenásilnou formou učí deti disciplíne a rešpektu.
Facebook